Auktionstyper Webauktion, Slagauktion eller Gårdsauktion - Vad är skillnaden?


OLIKA AUKTIONSFORMER:

Nedan följer lite information om auktionsformer. Detta är de vanligaste begreppen och vi reder ut vad som är vad. På auktion.se finner du webauktioner och slagauktioner.

 
AUKTION 
-är en metod med försäljning och köp via budgivning under en begränsad tid. Den som bjuder högst (vid lös egendom) måste köpa varan. 
 

WEBAUKTION (även kallat e-auktion, online auktion, digital auktion)
-den numera vanligaste auktionsformen. Ett objekt läggs ut på en hemsida och bud lämnas digitalt av budgivare som loggat in och registrerat sig på den aktuella sajten. I regel finns ett slutdatum och tid då auktionen avslutas. Budgivning pågår tills ingen mer bjuder över lagt bud och tidsfönstret för högre bud stängs och auktionen avslutas. 

Budgivaren behöver endast dator eller mobiltelefon och kan vara precis var som helst fysiskt.


REALTIDSAUKTION
-en kombination av webauktion och slagauktion. Föremålet uppvisas fysiskt i en lokal, vilket sänds ut via internet. Budgivaren deltar fysiskt eller deltar digitalt. 

Budgivaren behöver endast dator eller mobiltelefon och kan vara precis var som helst fysiskt.

 
SLAGAUKTION (även kallat klubbauktion eller lösöresauktion) 
-den traditionella formen av auktion. Ofta i en auktionshall eller större lokal där såväl objekt som spekulanter ryms. Auktionisten visar föremålen i tur och ordning och köpare får tillkännage sina bud genom att tydliga gester, rop och ord.

Budgivaren behöver åka till platsen för auktionen eller om han/hon har ett ombud på plats.


GÅRDSAUKTION
-samma som Slagauktion i formatet men i regel på en gård där antingen merparten av föremålen som säljs har sin historik eller är en samlingsplats för en insamling av lokala föremål. En typisk folkfest som i regel hålls just utomhus på sommaren. Rekommenderas alla att besöka om ni får möjlighet!

Budgivaren behöver åka till platsen för auktionen.